organsiatie

We doen het Samen: KinderrechtenNU, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Democratie in Actie, SAM&, Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job, Kinderhulp, Jantje Beton, Samen Sterk Zonder Stigma, Kind4Dreams